Wycena nieruchomości (Konin) – na czym polega?

W życiu zdarzają się różne sytuacje. Nie jeden raz będzie też potrzebna wycena nieruchomości. Czym jest wycena nieruchomości i kto ją sporządza?

Wycena nieruchomości Konin

Przede wszystkim wycena nieruchomości jest pewnym procesem. To ściśle określone postępowanie, przy pomocy którego określa się konkretną wartość danej nieruchomości. Wycena nieruchomości Konin może być sporządzana w różnych celach. Przede wszystkim robi się ją dla ustalenia wysokości odszkodowania, przy udzielaniu między innymi kredytu hipotecznego, a także w trakcie spraw sądowych. Podobnie konieczność wyceny może zajść w celach podatkowych, różnych zabezpieczeń, spadku itp.

Określaniem owej wartości zajmują się wyznaczeni rzeczoznawcy majątkowi. Rzeczoznawca majątkowy to tytuł, który podlega ścisłej ochronie prawnej. Prawo wykonywania tego zawodu jest regulowany przepisami obowiązującego w Polsce prawa. Wykonuje się go po uzyskaniu specjalnych uprawnień, jakie są nadawane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Ponadto, każdego rzeczoznawcę można sprawdzić, gdyż wszystkie osoby wykonujące wskazany zawód muszą być wpisane do tak zwanego Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Rejestr ten prowadzi Minister Inwestycji i Rozwoju. Spis jest publiczny i dostępny dla każdego.

 

Author: rezydencjanaruszewicza.pl