Czym jest audyt BHP i dlaczego warto go przeprowadzać?

Audyt zazwyczaj kojarzy się negatywnie, gdyż sama jego istota polega na ocenianiu procesów i osób oraz ich działań. Mimo iż nikt nie lubi być oceniany, audyty BHP są dalekie od wykrywania błędów dla samego ich wytykania. Ich celem jest pomoc przedsiębiorcy poprzez zwiększenie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa – lub jego braku – w firmie.

Audyt BHP – czym konkretnie jest?

Zgodnie z Kodeksem pracy, to pracodawca odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w jego zakładzie i w razie zaistniałych nieprawidłowości to jego osoby będą dotyczyć kary związane z naruszeniami. Audyty BHP stanowią narzędzie diagnostyczne, dzięki któremu przedsiębiorca jest w stanie optymalizować działania firmy pod względem bezpieczeństwa w pracy. Dobrze przeprowadzony audyt umożliwia nie tylko wykrycie nieprawidłowości, ale również przyczyn takiego stanu rzeczy.

Weryfikacji podczas audytu podlegają dotychczasowo przedsięwzięte środki bezpieczeństwa oraz ich skuteczność, a nawet zasadność. Często bowiem zdarza się, że gdy dojdzie do wypadku przy pracy, firma wprowadza udoskonalenia mające zmniejszyć istniejące ryzyko, niejednokrotnie ponosząc przy tym duże koszty. Niestety, nie zawsze rozwiązania te są korzystne, czy nawet potrzebne. Z tej przyczyny audyt powinno się przeprowadzać zanim podjęte zostaną niepoparte opinią eksperta czynności w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa.

Przebieg audytu BHP

Konkretne procesy wchodzące w zakres audytu zawsze dobierane są indywidualnie. Do podejmowanych czynności należy przegląd dokumentacji przedsiębiorstwa, spotkania z zarządem lub właścicielem firmy i niektórymi jej pracownikami. Niezbędna jest także wizytacja w miejscach działania i pracy danego przedsiębiorstwa.

Ponadto analizowane mogą być regulaminy pracy, rejestry wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wykazy prac szczególnie niebezpiecznych, czy protokoły z przeglądów budynku przedsiębiorstwa. Prześledzone mogą zostać również procesy magazynowania i transportu, warunki pracy i przystosowanie stanowisk, a nawet system udzielania pierwszej pomocy. Wszystkie pozyskane informacje wykorzystuje się do stworzenia szczegółowego raportu z audytu, wraz z konkretnym planem działania w kierunku poprawy warunków BHP.

Dlaczego warto przeprowadzić w firmie audyt BHP?

Brak wypadków przy pracy podtrzymuje dobrą reputację przedsiębiorstwa, a regularne audyty BHP poprawiają poczucie bezpieczeństwa pracowników. Audyty są doskonałym środkiem służącym do zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom wynikającym z nieodpowiednich warunków w firmie. Zapobieganie natomiast pomaga w zaoszczędzeniu nakładów czasowych i finansowych związanych z naprawianiem strat, nie mówiąc już o kwestiach tak bezcennych jak ludzkie zdrowie i życie. Krótko mówiąc, przeprowadzanie audytów jest niezbędne do prawidłowego w kontekście BHP funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Author: rezydencjanaruszewicza.pl